Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelem

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) előírásainak megfelelően a Colour WineWorld Kft. az alábbi tájékoztatást nyújtja a cég által üzemeltetett wineworld.hu web áruházzal (továbbiakban: Web áruház) kapcsolatosan folytatott adatkezelés tekintetében. 
Az érintett a Web áruház használatával akként nyilatkozik, hogy 18. életévét betöltötte. 18 éven aluli személy a Web áruházban nem vásárolhat, hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy az Infotv. 6. § (3) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. Az Adatkelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak. A megadott adatok valóságáért az érintett tartozik felelősséggel. 
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a Web áruház funkciói, a megrendelések nyilvántartása és teljesítése csak abban az esetben lehetséges, ha az érintett az adatait az Adatkezelő részére megadja, és az adatkezeléshez hozzájárul.

1. Adatkezelő

Colour WineWorld Kft.:

  • székhely: 1136 Budapest, Balzac u. 11.
  • cégjegyzékszám: 01-09-737280
  • adószám: 13477723-2-41
  • képviselő: Barta Roland
  • postacím: 1136 Budapest, Balzac u. 11.
  • telefon: +36 1 350 8722
  • email: info@wineworld.hu

(továbbiakban: Adatkezelő)
Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelőnél az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg a 3. pontban meghatározott adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő a személyes adatokat az érintett önkéntes és kifejezett, a szükséges tájékoztatás birtokában megtett hozzájárulása alapján kezeli az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja alapján.
Az adatkezelő a számviteli bizonylatokon szereplő adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezéseinek megfelelően, e jogszabály alapján kezeli.
Reklámküldemények és ajánlatok küldése céljából az Adatkezelő kizárólag az érintett külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén kezeli az adatokat a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A Vevő a hírlevélben található link alkalmazásával, vagy az Adatkezelő 1. pontban rögzített elérhetőségein bármikor megtilthatja, hogy részére az Adatkezelő a továbbiakban reklámküldeményt küldjön.

3. Az adatkezelés célja, időtartama, kezelt adatok köre

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi célokból és időtartamig kezeli:

Adatkezelés fajtája 

Kezelt adatok köre 

Adatkezelés célja 

Adatkezelés időtartama 

Vásárló

Név, cím, telefonszám, email cím

rendelések teljesítése, rendelési visszaigazolás küldése, rendelés teljesítésével kapcsolatos kommunikáció, díjak számlázása

A rendelés teljesítéséig,
illetve a számviteli törvényben meghatározott adatok jogszabályban
meghatározott határidőig (jelenleg: 8 év)

4. Adatfeldolgozók

Adatkezelő az adatokat a rendelések nyilvántartása, a szerződések teljesítése, a weboldal üzemeltetése, hírlevél küldése, valamint a számviteli törvény előírásainak betartása céljából továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére.
Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni, megőrizni és törölni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozók munkavállalói ismerhetik meg.

Adatfeldolgozó neve

 Adatfeldolgozó címe

Adatfeldolgozási tevékenység 

Feldolgozással érintett adatok 

ShopRenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

4028 Debrecen, Kassai út 129.

Webhosting tevéknység 

Név, cím, telefonszám, email cím

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Csomagszállítás 

Név, cím, telefonszám, email cím

5. Adattovábbítás 

Az Adatkezelő az adatokat harmadik személynek nem továbbítja.

6. Profilalkotás

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy a Web áruház használata (böngészés, vásárlás) során profilalkotást végez a Web áruház látogatóinak eredményesebb kiszolgálása érdekében. A profilozás során kizárólag a web böngésző által végzett technikai művelettel, anonim módon a látogató által megtekintett termékeket nézi a Web áruházat működtető számítástechnikai rendszer, és ezen  megtekintett termékek alapján, a látogató érdeklődési körének megfelelően ajánl újabb termékeket a Web áruházban megtekintésre a rendszer. Ez a tevékenység a jobb felhasználói élmény nyújtása céljából történik.

7. A Web áruház működésével kapcsolatos technikai jellegű adatkezelés

A Web áruház a Google Inc. („Google”) által nyújtott Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google sütiket („cookie”-kat), az érintett számítógépén elhelyezett apró adatfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a Web áruház használatának elemzését, természetesen nem nevesített módon.
A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó nem személyhez köthető információkat a Google az Amerikai Egyesült Államokban található szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló statisztikai kimutatások Adatkezelő számára történő összeállítására, valamint a weboldalon történő és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja – természetesen szintén nem nevesített módon.
Más sütik külső weboldalakhoz – mint például a Facebook-hoz „like” vagy „share” funkciók weboldalon történő használatán keresztül –, illetve a Google Remarketing alkalmazásához is kapcsolódhatnak.
A Google Remarketing használata során Adatkezelő egy sütit helyez el az érintett számítógépén, amely segítségével a böngészője egyedileg (de nem nevesített módon) azonosítható lesz. A Google ennek segítségével ismeri fel, ha az érintett korábban már látogatást tett a Web áruházban, így az ahhoz kapcsolódó hirdetéseket jeleníthet meg az érintett számára, más, külső tartalmi szolgáltatók weboldalán.
Az Ügyfél bármikor letilthatja ezt a funkciót a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló hivatalos oldalon: google.com/ads/preferences/

Névtelenség
A Google soha nem kapcsolja össze az érintett IP címét a Google által tárolt egyéb adataival. Az érintett IP címe anonim módon kerül tárolásra, így személyes adataival nem összekapcsolható. Az érintett böngészője beállításával letilthatja a sütik használatát, azonban ebben az esetben nem tudja kihasználni a Web áruház összes funkcióját.

A web áruház használatával az érintett hozzájárul látogatási adatainak rögzítéséhez, tárolásához és feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.
A sütik letiltását az egyes web böngészőkben az alábbi módokon tudja megtenni:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Facebook
Marketing tevékenység céljából Facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
 
Vásárlói értékelések
A vásárlás után az érintett a termékeket és szolgáltatásokat esetlegesen e-mailen értékeli. Az értékelés elküldésével az érintett hozzájárul ahhoz, hogy értékelését az Adatkezelő a Webáruházban megjelenítse, termékei vagy cége hirdetéseiben, illetve ajánlattevői tevékenysége során – akár szerkesztve is – felhasználja. Az elküldött értékeléssel az Adatkezelő szabadon rendelkezik, ezt érintett az értékelés elküldésével tudomásul veszi.

8. Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségek

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél, hogy az tájékoztatást nyújtson személyes adatai kezeléséről, személyes adatait helyesbítse, valamint adatait törölje vagy zárolja. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy az Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), legfeljebb azonban 25 napon belül – tiltakozás esetében 15 napon belül –, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén törli az adatokat. Az Adatkezelő helyesbítés, törlés esetén minden olyan címzettet tájékoztasson, akivel az adatot közölték.
Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett adatairól tájékoztatást vagy azok helyesbítését, törlését/zárolását az Adatkezelő alábbi elérhetőségein kérhet, valamint ezen elérhetőségeken tiltakozhat adatának kezelése ellen:

Colour WineWorld Kft.
postacím: 1136 Budapest, Balzac u. 11.  
telefon: +36 1 350 8722
email: info@wineworld.hu

Az érintett jogorvoslati igénye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy választása szerint az Adatkezelő székhelye, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

9. Adatbiztonság

Adatkezelő az adatkezelést akként végzi, hogy annak során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Adatkezelő az adatokat információtechnológiai megoldásokkal védi különösen a  jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.